Európa víza

Členské štáty EÚ 

(Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Fínsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko, Švédsko, Taliansko, Španielsko, Malta, Portugalsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Cyprus) – ako občan EÚ sa pri cestovaní z jedného štátu schengenského priestoru do druhého nie je potrebné sa na hraniciach preukazovať svojím občianskym preukazom ani pasom.

Aj keď vnútri schengenského priestoru nie je potrebný pas, naďalej sa odporúča, mať so sebou svoj občiansky preukaz alebo pas, ktoré slúžia na preukázanie totožnosti. Schengenské krajiny EÚ môžu prijať vnútroštátne pravidlá, na základe ktorých je potrebné mať pri sebe potvrdenia a doklady, ak ste sa na ich území.

Stredná Európa

Lichtenštajnsko – na vstup do krajiny nie sú potrebné víza, občan SR potrebuje platný cestovný pas alebo občiansky preukaz vo forme identifikačnej karty

Švajčiarsko – občania SR môžu vstupovať a zdržovať sa na území za účelom turistiky, návštevy 90 dní bez víz

Východná Európa

Bielorusko – medzi SR a Bieloruskou republikou existuje vízový režim. Pre vydávanie víz občanom SR je príslušné oddelenie Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave. Pre udelenie víza je potrebná vyplnená žiadosť o vízum, platný cestovný pas, farebná fotografia, pozvanie, voucher do 30 dní bez pozvania, platné zdravotné poistenie počas celej doby pobytu v Bielorusku. Vízum platí 30 dní a stojí 125 €.

Moldavsko – občania SR môžu na turistické účely cestovať a zdržiavať sa na území po dobu 90 dní bez víz, len s platným cestovným pasom.

Rusko – pre vstup do krajiny je potrebné vízum a cestovný pas. O vízum je možné požiadať na ruskom vízovom centre v Bratislave.

Ukrajina – pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 90 dní bez pasu.

Severná Európa

Island – pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 90 dní bez víz.

Nórsko – pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 90 dní bez víz.

Južná Európa

Albánsko – pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 30 dní bez víz. Pri vstupe sa na hranici platí administratívny poplatok vo výške 10 €

Andorra – pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 90 dní bez víz.

Bosna a Hercegovina –  pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 90 dní bez víz.

Čierna Hora –  pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 30 dní bez víz.

Macedónsko –  pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 90 dní bez víz.

San Maríno –  pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 90 dní bez víz.

Srbsko –  pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 90 dní bez víz.

Vatikán –  pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Občania SR môžu zostať v krajine 30 dní bez víz.

Západná Európa

Monako – pre vstup do krajiny nie je potrebné vízum. Konzulárne, colné a devízové predpisy sú prispôsobené francúzskemu vzoru.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepší online zážitok. Dohodnutým súhlasíte s použitím cookies v súlade s pravidlami cookies.